Jednoducha-dazdova-zahrada

Klasická dažďová záhrada

Dažďová záhrada je miesto, kam je odvedená dažďová voda napríklad zo strechy rodinného domu. Odtiaľ pomaly vsiakne do pôdy a neodtečie do kanalizácie.