Dobrá kúpeľňa

Dobrá kúpeľňa

Dobrá kúpeľňa má tieto atribúty:
– dobrá kúpeľňa má všetko, čo chcete, alebo aspoň čo potrebujete
– dobrá kúpeľňa je priestranná a neprekážate si
– dobrá kúpeľňa rešpektuje jednotlivé zóny a podporuje prirodzený tok činností