Sud na vodu v záhrade

Sud na vodu v záhrade

Do suda sa zbiera voda zo strechy garáže. Objem suda je malý a nestačí ako zdroj vody počas suchých letných dní.