Štruktúra dažďovej záhrady

Štruktúra dažďovej záhrady

Ideálna hĺbka dažďovej záhrady je 15-30cm. Zemnina na dne musí byť dostatočne priepustná.