Záhrada

Cisterna na vodu
Nádrž na vodu s pumpou
Pavinič päťlistý
Termovízny snímok
Búdka večer
Popol je vynikajúci ekologický čistiaci prostriedok