Vstupna-hala

Alternatívy vstupnej haly

Hala A
V takejto hale sa oblečie/vyzlečie jeden človek. Po vstupe do miestnosti si zavesí kabelku/tašku, sadne na lavičku, vyzuje sa, oproti je polička na topánky, kam ich odloží. Na to musí prejsť na opačný koniec haly, kde už bol, aby si zavesil kabát a opustil miestnosť. Ak by v hale stál ešte niekto druhý, prekážali by si.
Hala B
V takejto hale každý postupuje ďalej a ďalej. Najprv si kabelku/tašku zavesí vpravo. Potom si sadne a vyzuje sa. Topánky nechá na mieste, alebo ich odloží do skrinky. Ak treba, do skrine zavesí kabát.