efektivita

Aj mladí ľudia sa môžu nadchnúť pre učenie a vzdelávanie.