Princíp tepelného čerpadla

tepelné čerpadlo - fyzikálny princíp

Princíp fungovania uvádzam na jednoduchej schéme tepelného čerpadla. Na obrázku pekne vidno cirkuláciu, kompresiu, expanziu a zmenu teploty média, v tomto prípade plynu. Dá sa odčítať, ako je definovaný vykurovací faktor COP. Taktiež pekne vidno, že čím väčší je rozdiel teplôt ochladeného média a vonkašieho vzduchu/vody/zeme vo vonkajšom výmenníku, tým je výkon vyšší.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *