Pôdorys časti Paulinho a Janyho bytu

Pôdorys časti Paulinho a Janyho bytu

Z pôdorysu vedia čítať architekti, ktorí majú skúsenosti s „prenosom“ čiar z papiera do 3-rozmerného priestoru.
Avšak pre mnohých klientov to nestačí. Aby si vedeli predstaviť, ako bude takýto návrh vyzerať, potrebujú vidieť „fotografiu“. Dnešné softvéry našťastie tento komfort umožňujú a spolupráca architektov a ich zákazníkov sa výrazne skvalitnila.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *