klíma

Termovízny snímok
Žalúzie bránia vstupu slenčným lúčom
Klasická dažďová záhrada