Záhrada

Zber dažďovej vody na Brači

O vodných cisternách na chorvátskom ostrove Brač som chcela písať už dávnejšie. A hoci som sa téme zberu dažďovej vody na mojom blogu už venovala, myslím, že dnes je naliehavo aktuálna, a treba sa k nej vrátiť. Preto som počas dovolenky moje obľúbené cisterny nafotila a lepšie preskúmala. Tento rok som si vzala elektrický bicykel, takže prehliadka bračských cisterien, ktoré slúžia na zber dažďovej vody bol príjemný výlet.

Zber dažďovej vody 

v tejto oblasti bol jediný zdroj pitnej vody. Ostrov je súčasť krasového pohoria Dináre. Voda sa na povrchu neudrží, stráca sa v podzemí ako v každom krase, a dnes vyviera pod hladinou mora. 

Vďaka reliéfu ostrova je princíp zberu dažďovej vody jednoduchý. Po väčšej vybetónovanej šikmej ploche voda ztečie cez prepad do vybudovanej cisterny. Prepad je pomerne malý otvor. Predpokladám, že preto, aby sa voda vtekajúca dnu stihla aspoň trochu prečistiť od väčších nečistôt. Svedčia o tom kôpky kamenia alebo dosky položené nad týmito otvormi a vyvýšené okraje najnižších častí stavby. Na cisterne sa nachádza prikrytý otvor, niečo ako studňa, ale štvorcového tvaru, z ktorého sa potom voda čerpá pomocou pumpy. Otvor tiež slúži na kontrolu. Studňa stojí v najnižšie položenej časti a práve pri jej päte býva spomínaný prepad. 

V oblasti, kde takmer nikdy nemrzne, betónové stavby prežijú veľa zím :-). Z tohoto pohľadu je stavba v podstate bezúdržbová a slúži večne. Ako zvyknú vodu ďalej filtrovať a čistiť, sa mi zistiť nepodarilo. Verím, že na budúci rok získam viac informácií, ktoré sem doplním. 

Jednoduchosť a účelnosť umiestnenia s akou cisterny vybudovali, je očarujúca. Nájdete ich vo vinohrade, nad obcou, alebo ako nenápadnú budovu v radovej zástavbe. V obci na cisternu natrafíte tak často, ako u nás lna etnú kuchyňu.

Malá samostatne stojaca cisterna

Pokiaľ obyvateľ Braču vlastnil vinohrad alebo iný pozemok, cisternu si mohol vybudovať aj tam. Takéto samostatne stojace cisterny na dažďovú vodu môžete vidieť na rôznych miestach. Rozmerom sa medze nekladú. Nájdete cisterničku s objemom jedného kubíka, aj obrovskú cisternu so zbernou plochou 2.500 m2 a objemom viac ako 500 m3. 

No aj v malej cisterne je voda priezračná a vyzerá čisto. V čom je to kúzlo sa pokúsim zistiť budúce leto.

Aj v súčasnosti vyrastajú nové zberače a cisterny. Najmä na zavlažovanie sadov a vinohradov. Jeden taký je neďaleko reštaurácie Terasa Ciccio. Už niekoľko rokov sledujeme, ako v okolí postupne vyrastajú nové olivovníkové sady a vinohrady sú tam čoraz krajšie a rozľahlejšie. 

Cisterna na zber dažďovej vody na poľnohospodásrke účely

Súkromné cisterny pri domoch

Malebné vedia byť cisterny na vodu, ktoré si obyvatelia postavili v stiesnených podmienkach Murvice – malej dedinky v strmej skale neďaleko Bolu. Pred výstavbou obecnej cisterny mal každý dom svoju vlasnú. Často-krát sú nenápadne, že si ich ani nevšimnete.

Do takejto súkromnej cisterny sa voda zbierala z každého zastavaného centimetra štvorcového. Ani kvapka nezišla na zmar. Spoznáte ju podľa plochej strechy s veľmi miernym spádom k malému vpustu pri päte studne. Ak sa voda z cisterny používa, je určite zakrytý doskami alebo kôpkou kamenia. Neraz sú na plošinu privedené zvody aj zo striech susedných domov.

Obecná cisterna na dažďovú vodu 

Obyvateľom Murvice, obecnú cisternu na zber dažďovej vody vybudovali ešte počas Rakúsko-Uhorska. Dnes pravdepodobne slúži už len na zavlažovanie okolitých vinohradov. Rozmer plochy, z ktorej sa voda do cisterny zberá je cca 35mx35m a objem samotnej cisterny odhadujem na 300m3.

Z cisterny bola odvedená voda do centra obce, kde si z obecného vodovodu mohol každý nabrať. Predpokladám, že aj tu bol niekto zodpovedný za kontrolu a údržbu celého systému a pravidlá na odber vody boli prísne. Pretože voda na Brači bola vzácna a obyvatelia si odjakživa boli vedomí že jej zdroje sú vyčerpateľné.

Kvalita vody

Na Brač chodíme takmer každé leto už 16 rokov. V roku 2006 sme strávili  práve v Murvici. V tom čase tam viedla kamenná prašná cesta a k dispozícii sme mali len dažďovú vodu z obecnej cisterny. My sme si ju zo začiatku pre istotu prevárali. Náš domáci ju pil len s malou úpravou – výdatnou dávkou miestneho červeného vína – aby mala minerály a vitamíny.

Tags:

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *