Záhrada

Nádrž na dažďovú vodu

Stále je pre mňa aktuálna otázka, ako čo najefektívnejšie zadržať dažďovú vodu na záhrade. Začala som obyčajnými sudmi. Tie však na celé horúce a pomerne suché leto nestačia. Teraz stojím pred rozhodnutím, či vybudovať dažďovú záhradu, alebo zabudovať veľkokapacitnú podzemnú nádrž.

Podzemná nádrž na dažďovú vodu

Mojim ideálnom je podzemná nádrž na dažďovú vodu s takým objemom, aby som zachytila všetku vodu, ktorá padne na našu strechu. Začala som hľadať dostupné informácie o zrážkach, aby som vedela, akú veľkú podzemnú nádrž potrebujem. Potom som zisťovala informácie o tom, koľko litrov závlahy potrebuje trávnik a koľko zeleninový záhon. Očakávala som elegantný výsledok vo forme parádneho grafu, ktorý by mi ukazoval množstvo vody v nádrži :-).

Sledujte výsledok a pozrite si moju excelovskú tabuľku.

Výpočet spotreby vody na zavlažovanie

Výpočet spotreby vody na zavlažovanie

Ročné zrážky a závlaha

Zo zdrojov SHMÚ mám, že priemerný ročný úhrn zrážok je 566,5mm vodného stĺpca. Predstavuje to 566,5 litra na m2. Z našej 100m2 strechy viem za rok získať cca 57m3 (56 650 litrov) vody.

Porovnajme tento zdroj vody s veľkosťou potrebnej zálievky.

Na trávnik potrebujem cca 5mm/deň (je to len jednoduchý výpočet, neberiem do úvahy závislosť množstva vody od teploty), teda 5l/m2/deň. Zelenina potrebuje o niečo viac. Aby som nepreháňala, počítam s 20 milimetrami. To znamená 20 litrov na m2 na deň počas hlavného vegetačného obdobia od apríla do augusta.

Počítam 100m2 trávnika a 15m2 zeleninového záhonu. Za sezónu potrebujem 75m3 vody na trávnik a 45m3 na zeleninu. Spolu počas letných mesiacov miniem 120m3 vody. Do nádrže mi pritečie o 63m3 menej. A v najkritickejších mesiacoch nemám po ruke žiadnu zásobu vody.

Optimalizácia objemu nádrže na vodu

Aj keď celkové množstvo vody, ktoré viem zo strechy získať je 57m3, nepotrebujem až takú veľkú nádrž. Postačí mi nádrž s objemom 22m3, na zachytenie zimných zrážok.

Betónová nádrž na dažďovú vodu

Betónová nádrž na dažďovú vodu

Eko prístup

Pri hľadaní vhodných argumentov pre podzemnú nádrž na dažďovú vodu ma znepokojuje nízka cena vody z vodovodu. Bez stočného je to v Bratislave 1,123 Eura za kubík. To znamená, že vodárňam za celú moju spotrebu vody na zalievanie platím ročne 135,- Eur. Ekonomický prístup ma motivuje zostať pravidelným odberateľom vodární.

Avšak moje ekologické svedomie mi našepkáva, že dažďová voda je dar z nebies, ktorým by som nemala plytvať, posielať ju do kanála a ešte za to platiť poplatky. Je tu prípad Ríma: počas tohtoročného leta Rimania nesmeli používať pitnú vodu na zalievanie. Aj my sme mali v minulosti zopár takých suchých rokov. K tomu kvalita dažďovej vody pre rastlinky je neporovnateľne lepšia ako voda pitná.

Preto na internete vyhľadávam ďalej a zisťujem, že cena za podzemné nádrže sa pohybuje od 60,- do 300,- na 1m3 nádrže. Čím je nádrž väčšia, tým je pomerná cena vyššia. Takže keď si zrátam návratnosť za kubík, vychádza mi približne 60-300 rokov. (Kde asi tak budem o 60, alebo 300 rokov?)

Podľa čoho sa rozhodnúť?

Našťastie psychológovia už dávno vedia, že ľudia sa nerozhodujú racionálne. Na rozhodnutí sa podieľa aj naše emocionálne Ja. A aj keď ekologický prístup nám v tomto prípade môže pripadať ako iracionálny, som na jeho strane. V kútiku duše sa teším z každej novej zabudovanej podzemnej nádrže na dažďovú vodu a podporujem všetkých bláznov, ktorí sa do takéhoto projektu púšťajú. Podporujem ich v každom pokuse, aj keď z ekonomického (=racionálneho) pohľadu ide o úplný nezmysel.

Švagrova žumpa

Nádrž na vodu ako studňa

Nádrž na vodu ako studňa

Pred rokom sme sa o podzemných nádržiach na vodu rozprávali aj s mojim švagrom. Tiež sa mu páči myšlienka šetriť dažďovú vodu. On však má výhodu. Jeho dom bol na kanalizáciu pripojený len nedávno a ostala mu nepoužívaná betónová žumpa. Tú mu stačí už len vyčistiť, naimpregnovať a na jar má z čoho polievať. Keď na miesto poklopu namontuje obyčajnú pumpu, má eko-logické aj eko-nomické riešenie. Moje excelovské tabuľky na výpočty nebude potrebovať.

 

Tags:

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *