záhrada

Nádrž na vodu s pumpou
Pavinič päťlistý
Termovízny snímok
Búdka večer
Pergola zarastená ťahavými rastlinami